Het leefbare loon in Indonesië:

Investeringsmogelijkheden

Het leefbare loon in Indonesië:

The Living Wage in Indonesia: Empowering Workers for a Brighter Tomorrow
Spread the love

arbeiders mondig maken voor een betere toekomst

eyesonindonesia

Inleiding

Het concept van een leefbaar loon** heeft wereldwijd aan belang gewonnen als een middel om ervoor te zorgen dat arbeiders een eerlijke vergoeding krijgen, zodat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien en een fatsoenlijke levensstandaard kunnen behouden. In Indonesië heeft dit idee wortel geschoten, met als doel arbeiders te verheffen en een rechtvaardigere samenleving te creëren. Laten we ons verdiepen in de geschiedenis van leefbare lonen, de betekenis ervan onderzoeken en ons een toekomst voorstellen waarin elke werknemer het goed heeft.

Een korte geschiedenis

De wortels van het concept van leefbare lonen gaan eeuwen terug. Oude Griekse filosofen zoals Plato en Aristoteles pleitten voor een inkomen dat rekening hield met het welzijn van de gemeenschap. Het moderne begrip van leefbaar loon begon echter vorm te krijgen in het begin van de 20e eeuw. Hier zijn enkele belangrijke mijlpalen:

 1. Australië (1907): Australië was een pionier in discussies over leefbare lonen en benadrukte de noodzaak van een loon dat arbeiders en hun gezinnen in staat stelt zich een fatsoenlijke levensstandaard te veroorloven.
 2. Na de wereldoorlogen: De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) speelde een cruciale rol in het bevorderen van leefbare lonen na beide wereldoorlogen. Deze inspanningen waren erop gericht om sociale ongelijkheid aan te pakken en het welzijn van werknemers te garanderen⁶.
 3. Verschuiving naar neoliberalisme: In reactie op Reaganomics en Thatcherism, die een marktgedreven beleid voorstonden, wonnen leefbare lonen aan populariteit. Voorstanders erkenden dat het verhogen van de koopkracht van werknemers de vraag kon stimuleren en de economie kon aanzwengelen.

Voordelen voor werknemers

1. Waardigheid en welzijn

 • Een leefbaar loon geeft werknemers waardigheid en erkent hun essentiële rol in de samenleving.
 • Het voorziet in basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting en gezondheidszorg, en bevordert het fysieke en mentale welzijn.

2. Verminderd verloop en verbeterde productiviteit

 • Als werknemers een leefbaar loon verdienen, is de kans kleiner dat ze hun baan opzeggen. Een lager verloop bespaart werkgevers geld op werving en opleiding.
 • Een hoger moreel vertaalt zich in een hogere productiviteit, waarvan zowel werknemers als bedrijven profiteren.

3. Gezondere gezinnen

 • Een leefbaar loon geeft gezinnen toegang tot goede gezondheidszorg en voeding.
 • Kinderen in huishoudens met een toereikend inkomen hebben betere onderwijskansen en een mooiere toekomst.

4. Sociale gelijkheid en economische veerkracht

 • Door inkomensverschillen te overbruggen dragen leefbare lonen bij aan een rechtvaardigere samenleving.
 • Werknemers worden minder afhankelijk van overheidssteun, wat leidt tot economische stabiliteit.

Vooruitblik naar de toekomst

Laten we ons bij onze toekomstvisie inzetten voor het volgende:

 1. Wereldwijde invoering: Moedig bedrijven wereldwijd aan om leefbare lonen in te voeren. Consumenten steunen in toenemende mate ethische merken en bedrijven die prioriteit geven aan een eerlijke beloning krijgen een concurrentievoordeel⁹.
 2. Samenwerking: Regeringen, werkgevers en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken om normen voor leefbare lonen vast te stellen. Collectieve actie zorgt voor duurzame verandering.
 3. Innovatie: Verken innovatieve manieren om leefbare lonen te berekenen, rekening houdend met regionale verschillen en soorten huishoudens.
 4. Aandacht vragen: Bewustwording creëren over de voordelen van leefbare lonen en een beweging op gang brengen die levens verandert.

In Indonesië, net als elders, gaat het bij leefbare lonen niet alleen om getallen – het gaat om menselijke waardigheid, empowerment en een gezamenlijke inzet om een betere wereld op te bouwen. Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat elke werknemer niet alleen een loon krijgt, maar ook een weg naar welvaart. 🌟🤝


Bronnen:

 1. Stichting WageIndicator: Leefbare lonen in Indonesië
 2. World Economic Forum: What’s a ‘living wage’ and why’s paying it good for business and workers?
 3. Netwerk Leefbaar Loon
 4. Ethical Trading Initiative: Een leefbaar loon voor werknemers
 5. ILO: Wat is een leefbaar loon en hoe verschilt het van het minimumloon?

*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *