Overleeft Indonesia Voedsel- en energiecrisis ?

Investeringsmogelijkheden

Overleeft Indonesia Voedsel- en energiecrisis ?

Spread the love

Problems Emerging countries

Part I


mdeboer FD / eyesonindonesia


Amsterdam, 11 juni 2022– De globale voedsel schrik, als gevolg van de oorlog in Oost Europa, raakt naast de energie tekorten en – transitie landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika hard. 

Inflatie en een stagnerende economie maken hen zeer kwetsbaar. Hun schulden zijn in de corona periode snel opgelopen en met de stijgende rente komen ze in de knel.

Opkomende economieën  als Indonesië worden hard geraakt door de hogere prijzen voor energie en voedsel.

Ze zijn extra kwetsbaar omdat de schuldenlast in de corona periode zeer sterk zijn toegenomen, terwijl nu ook de rentes oplopen.

Landen als Argentinië, El Salvador, Pakistan, Ghana, Tunesië en Kenia zitten in de gevarenzone, maar ook Egypte, Maleisië en Chili lopen risico.

Neem bijvoorbeeld Pakistan. 

Daar hoeven overheidsfunctionarissen voorlopig niet meer op zaterdag op hun werk te verschijnen. Als de gebouwen dicht zijn hoeven die niet met airconditioners gekoeld te worden en bespaart het land energie, zo is de gedachte. Het is een van de oplossingen die de regering in Islamabad heeft verzonnen voor het steeds nijpender wordend energieprobleem. Maar het lijkt vechten tegen de bierkaai.
Het land heeft geen financiële reserves meer en wordt nu hard geraakt door de hoge prijzen voor olie, gas en kolen. 

Omdat de schatkist vrijwel leeg is, heeft Islamabad steun gevraagd aan het Internationaal Monetair Fonds, maar dat wil alleen over de brug komen als de subsidies op brandstoffen worden afgebouwd om zo de tekorten terug te brengen. De regering is daar huiverig voor, uit angst voor sociale onrust. Ondertussen verstrekken buitenlandse banken geen handelskredieten meer, waardoor nauwelijks nog olie kan worden geïmporteerd.
Nog even en Pakistan is na Libanon en Sri Lanka de volgende in de rij van wanbetalers.
Brandstoftekorten en mislukte oogsten
Pakistan is geen uitzondering. 

Overal in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn er brandstoftekorten en staan lange rijen voor tankstations: van Laos en Kenia tot Argentinië. Naar diverse landen in Zuid-Azië en Afrika vliegen luchtvaartmaatschappijen alleen nog als ze voldoende kerosine mee kunnen nemen voor de terugvlucht of als ze weten dat ze in een buurland kunnen tanken.
Opkomende en lage-inkomenslanden die afhankelijk zijn van buitenlandse brandstoffen worstelen met hoge prijzen op de internationale markten, met zwakke munten en met concurrerende opkopers uit vooral Europese landen.
Die grazen de markten in het Midden-Oosten af op zoek naar diesel en kerosine ter vervanging van Russische producten, zegt 

Virendra Chauhan van het Singaporese Energy Aspects bij Bloomberg.

Voor Pakistan dreigen ondertussen ook nog eens de oogsten te mislukken door hittegolven en droogte. Ook hier bieden de internationale markten geen soelaas, want na de Russische invasie van Oekraïne zijn de mondiale voedselprijzen opgelopen tot niveaus die in zeker dertig jaar niet zijn gezien. 

Hoe boeren hun productie op peil gaan houden zonder betaalbare diesel voor hun machines en met een tekort aan kunstmest, grotendeels afkomstig uit Rusland en Oekraïne, is in veel landen de vraag.

recessie in aantocht ?

Behalve van een wereldwijde energie crunch spreekt 

S&P Global eveneens van een ‘mondiale voedselschok’, een voedselcrisis die volgens het Amerikaanse bureau tot 2024 en mogelijk nog langer zal duren. 

In landen zoals Turkije, India, Mexico, Egypte en de meeste landen ten zuiden van de Sahara geven mensen 25% tot ruim 40% van hun inkomen uit aan voedsel. 

Daar werken de 30% hogere voedselprijzen ongemeen hard door in de inflatie. Het is dan een kleine stap naar recessie, zeggen steeds meer economen. 

En van een gebrek aan begrotingsruimte naar sociale onrust is eveneens geen grote stap.
‘Het risico van hoge inflatie en economische stagnatie is aanzienlijk, met mogelijk destabiliserende gevolgen voor economieën met lage en middeninkomens’, stelde 

president David Malpass van de Wereldbank vorige week in het rapport Global Economic Prospects. ‘Als de huidige stagflatiedruk intensiveert, zullen financieel kwetsbare opkomende en lage-inkomenslanden het moeilijk krijgen.’
Vorige week was het de Oeso, de denktank van de club van rijke economieën, die nog eens wees op de schuldenlast in de opkomende landen die tijdens de coronacrisis fors is opgelopen, zowel publiek als privaat. Hogere rentes om de inflatie te beteugelen en zwakke munten te stutten, maken het veel lastiger die schulden te dragen, vooral wanneer een groot deel van de verplichtingen in vreemde valuta’s voldaan moet worden.

Negatieve spiraal

‘Stijgende rentetarieven en omkeringen van kapitaalstromen verergeren de kwetsbaarheden’, aldus de Oeso in haar halfjaarlijkse outlook. 

‘Mocht de kapitaaluitstroom toenemen, met een verdere waardedaling van de valuta’s tot gevolg, dan zou de schuldenlast van die landen aanzienlijk kunnen toenemen.’ Een negatieve spiraal is dan al snel het gevolg.

Lees Deel II

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *