Recyling van plastic afval

Investeringsmogelijkheden

Recyling van plastic afval

Recycling Plastic
Spread the love

Vooruitgang?

eyesonindonesia

Amsterdam, 18 juli 2022– Vorige maand, medio juni 2022, kwamen meer dan 250 mensen die werkzaam zijn in de PET-plastic waardeketen in Brussel bijeen op de Petcore Europe Conference om circulariteit en andere belangrijke kwesties in de PET-plastic waardeketen te bespreken.

De stijgende prijzen van zowel PET als zijn gerecyclede tegenhanger rPET zijn een zorg van ons allemaal. Wel werd benadrukt dat dit het momentum voor duurzame en circulaire kunststoffen (nog) niet heeft afgeschrikt.

Veel van de discussie ging over de circulariteit van flesverpakkingen. Dat was niet verwonderlijk, aangezien 97% van alle PET-producten ter wereld in verpakkingen terechtkomt, waarvan 70% in flessen en 20% in trays.

1 In de hele waardeketen worden belangrijke stappen gezet om de circulariteit van PET-verpakkingen beter mogelijk te maken. 

Er is zeker vooruitgang geboekt, maar er is toch nog ruimte voor verdere verbetering via bewustmakingscampagnes, wetgeving, invoering van nieuwere technologieën, productontwerp en gegevensverzameling die leiden tot op gegevens gebaseerde en op wetenschap gebaseerde beslissingen. 

Dit artikel schetst vijf belangrijke aandachtspunten van de conferentie. Een imago-make-over is al lang geleden 

Tijdens de conferentie werd herhaald dat de kunststofverpakkingsindustrie een imago-make-over nodig heeft. Het lijdt aan een negatieve publieke perceptie en een valse overtuiging dat zijn alternatieven beter zijn voor het milieu. Het Comité van PET-fabrikanten in Europa (CPME) merkte op dat het vervangen van plastic verpakkingen door alternatieven in feite gemiddeld 3,6 keer het verpakkingsgewicht, het energieverbruik 2,2 keer en de CO2-uitstoot met 2,7% zou verhogen. Het beheer van plastic afval blijft een ongelooflijk probleem. Het wordt aangepakt door regelgevende instanties, converters, retailers, merken en verschillende andere spelers in de waardeketen. 

Er wordt achter de schermen hard gewerkt om plastic verpakkingen circulair te maken en we moeten de eindgebruikers hiervan bewust maken. Als de industrie echter zelf probeert dit bewustzijn te vergroten, bestaat het risico dat het publiek hun inspanningen ziet. als ‘damage control’, vandaar de behoefte aan een neutrale ambassadeur die instaat voor plastic circulariteit.
Veel bezorgde en bekende mensen zoals Sir David Attenborough erkenden onlangs de voordelen van geavanceerde recycling, wat resulteerde in een toenemende belangstelling voor het recyclen van plastic afval.

De industrie heeft meer van deze ambassadeurs/beïnvloeders nodig, vooral degenen die een jonger publiek bereiken. De jeugd van tegenwoordig is van nature meer geneigd om duurzamere keuzes te maken. Dit is een generatie die regeringen ertoe aanzet te veranderen, dus het is belangrijk om ze op de hoogte te houden. En dat houdt ook in dat ze worden ontmoet op hun favoriete platforms, zoals TikTok. Oproep voor eenvoudigere en meer geharmoniseerde wetgeving De EU heeft verschillende ambitieuze doelen gesteld voor plastic verpakkingen, met verschillende deadlines in en rond 2025 tot 2030. Onlangs zijn verschillende richtlijnen gericht op de circulariteit van verpakkingen – zoals het Deposit Return Scheme (DRS) – zijn ingesteld in alle EU-lidstaten. 

Maar aangezien richtlijnen enige ruimte voor interpretatie laten, zijn er verschillen in de uitvoering van wetten per lidstaat. Dit bemoeilijkt de naleving in de waardeketen en daarom is er een roep om meer harmonisatie van richtlijnen en/of regelgeving in alle lidstaten. Veel van de wetgeving is echter met elkaar verweven en misschien zelfs tegenstrijdig. Het resultaat van de overstap naar modellen voor hergebruik/navulling zou bijvoorbeeld betekenen dat er minder input beschikbaar is voor recycling. Dit, samen met de enorme hoeveelheid back-to-back wetgeving die is aangekondigd, heeft voor verwarring in de markt gezorgd – vandaar een oproep tot vereenvoudiging van de wetgeving. doelstelling van 10 miljoen ton gerecyclede kunststoffen die in producten worden gebruikt, zou een verhoging van de sorteercapaciteit vereisen van 12,5 miljoen ton (basislijn 2020) naar 16,7 miljoen ton.3 Slimme sorteertechnologieën zoals het Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 kunnen zorgen voor een goede en efficiënte inzameling tarieven, waardoor wordt voorkomen dat PET op de stortplaats of verbranding belandt en wordt hergebruikt voor recycling. 

Wat de inzameling betreft, roept de richtlijn voor eenmalig gebruik van verpakkingen (SUPD) op tot een inzamelingsdoelstelling voor plastic flessen van 77% tegen 2025 en 90% tegen 2029.2. Om dit doel te bereiken, moeten de EU-lidstaten de inzameling aanzienlijk verbeteren. Zoals te zien is in de bovenstaande tijdlijn, hebben veel lidstaten al statiegeldregelingen, en tegen 2025 komen er meer online. Oproep voor Experimenteren en Transparantie Na inzameling en/of sortering zijn er veel duurzame routes die verpakkingen kunnen nemen: het kan worden hervuld, hergebruikt, of gerecycled. Wat de route ook is, de verpakking moet worden aangepast aan de beoogde route. Zo besloot Coca-Cola af te stappen van groene (Sprite)flessen om het recyclingproces niet te schaden. Er is behoefte aan meer investeringen in beproefde routes zoals mechanische recycling. Mechanische recuperatie g zal de ruggengraat zijn van Coca-Cola’s ‘fles van de toekomst’-concept, volgens de vertegenwoordiger van Coca-Cola bij Petcore. Coca-Cola benadrukte ook dat het cruciaal blijft om te innoveren, creatief te zijn en alternatieven zoals bioplastics of chemisch gerecyclede plastics te blijven onderzoeken. Het is niet verrassend dat Coca-Cola ernaar streeft dat zijn ‘fles van de toekomst’ tegen 2030 gemaakt moet zijn van 70% tot 80% gerecycled PET uit mechanische recycling en 20% tot 30% maagdelijk PET uit depolymerisatierecycling of hernieuwbare bronnen. Veel van de door duurzaamheid gedreven veranderingen in verpakkingsontwerp en -technologie zijn experimenteel en nieuw. Dus Petcore-bezoekers die deelnemen aan dergelijke experimenten werden aangespoord om hun geleerde lessen te delen. Het delen van gegevens werd vooral aangemoedigd, omdat de hele waardeketen kan profiteren van gegevens, waar een tekort aan is. 

Gegevens helpen ook om vertrouwen op te bouwen door transparantie, net als certificeringen. Momenteel zijn een aantal beweringen over recycleerbaarheid en gerecyclede inhoud zelfbeoordelingen. Deze moeten evolueren naar gecertificeerde beoordelingen door onafhankelijke derde partijen zoals RecyClass. De risico’s Met alle vooruitgang met het circulair maken van PET, zijn er enkele risico’s. Om de doelstellingen het hoofd te bieden, kunnen bedrijven bijvoorbeeld op zoek gaan naar gerecycleerde inhoud van buiten Europa. Dit daagt de circulaire visie van Europa uit. Een ander risico is downcycling. Volgens een presentatie door het EU-parlement wordt van de 1,8 miljoen ton gerecyclede PET slechts 31% opnieuw flessen. De overige 69% komt terecht in producten van mindere kwaliteit of in producten die niet recyclebaar zijn, zoals textiel. 

Als PET eenmaal is gedowncycled, kan het niet opnieuw worden geïntroduceerd in het recyclingproces van fles tot fles, waardoor het zijn circulariteitspotentieel verliest. Conclusie De PET-waardeketen bruist van circulaire activiteit en er wordt vooruitgang geboekt op verschillende fronten. 

Dit moet aan de consument worden getoond om het vooropgezette negatieve imago van plastic verpakkingen om te buigen. Het tempo van de vooruitgang moet worden versneld om ambitieuze EU-doelstellingen te halen en er moet meer worden gedaan om meetbare bewijzen van vooruitgang te verzamelen – iets waar elke speler in de waardeketen aan zou moeten bijdragen. Het vastleggen van gegevens en, op zijn beurt, het verkrijgen van certificering via verschillende onafhankelijke derde partijen, kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en een positief imago in de ogen van eindgebruikers. 

En daarmee is de cirkel rond.

eyesonindonesia

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *